Říšský sněm (Německo)

instituce ve Svaté říše římské a v Německu

Říšský sněm, německy Reichstag, je označení několika historických parlamentů v Německu.

Budova říšského sněmu v Berlíně

Užití termínu editovat

Poprvé se tento název v německém kontextu objevil již ve středověké Svaté říši římské, kde zasedal Říšský sněm. Nešlo ovšem o parlament v moderním smyslu, ale o stavovské shromáždění. Prvním skutečným parlamentem označovaným v němčině jako Reichstag byl rakouský Kroměřížský sněm.

Historické sněmy editovat

V samotném Německu pak nesly označení Reichstag parlamenty těchto historických politických útvarů:

Po válce v Německu krátce existovalo ústavodárné Výmarské národní shromáždění (1919–1920), jež bylo nahrazeno stálým parlamentem, opět zvaným Říšský sněm, Reichstag. I když formálně tento sněm fungoval nepřetržitě až do roku 1945, z hlediska dějin parlamentarismu se obvykle rozlišují dvě fáze:

Od roku 1949 do současné doby je institut říšského sněmu nahrazen Německým spolkovým sněmem, který sídlí v budově někdejšího říšského sněmu.