Čistota vody

Čistota vody je obecný pojem, vyjadřující obsah cizích látek ve vodě. Skutečně chemicky čistou vodu H2O lze připravit pouze laboratorně. Čistotu vody je nutno posuzovat individuálně v závislosti na tom, k jakému účelu je voda využívána. Například pitná voda je díky svému obsahu minerálních látek vhodná pro pití, ale již se nehodí pro ředění analytických vzorků nebo chlazení pájecích pecí - v prvním případě může ovlivňovat výsledek analýzy, v druhém případě může docházet ke vzniku kotelního kamene.

Láhev na destilovanou vodu

Rozdělení vody dle požadavků na kvalituEditovat

Pitná vodaEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Pitná voda.

Pitná voda je definována jako voda, která prošla procesem úpravy a vyhovuje stanoveným požadavkům. Požadavky na kvalitu pitné vody upravuje vyhláška 252/2004 Sb.[nedostupný zdroj] o hygienických požadavcích na pitnou a teplou vodu a četnost kontrol. Zvláště pak v příloze 1[nedostupný zdroj] je tabulka, která ustanovuje nejnižší a mezní koncentrace a hraniční hodnoty jednotlivých vlastností vzorků vod.

Užitková vodaEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Užitková voda.

Užitková voda je obecně vzato voda, která není upravena jako pitná, proto je levnější a je jí možno využívat pro úklid, ohřev atd. V průmyslu se pro tuto vodu může využívat i pojem provozní voda. Požadavky na její kvalitu se různí v závislosti na jejím využití a často musí být upravována, např. filtrací či změkčením.

Odpadní vodaEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Odpadní voda.

Odpadní voda je voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností. Při procesu čištění odpadní vody dochází k oddělení vody, která je ještě dále přečišťována, a kalů a dnových sedimentů. Kaly z čištění odpadních vod se označují jako aktivovaný kal a podle kvality se mohou dále využívat (např. výroba bioplynu), nebo se skládkují (např. kvůli obsahu těžkých kovů).

Zjišťování kvality vodyEditovat

Čistota vody je zjišťována souborem chemicko-fyzikálních metod, zajišťujících podrobné stanovení vlastností vzorku. Každá z těchto vlastností má mezní hodnotu pro daný typ vody.

Organoleptické a fyzikální vlastnostiEditovat

Obsah kovů ve vzorcíchEditovat

Nekovy a polokovyEditovat

  • dusík - formy dusičnanové, dusitanové i amonné ionty
  • fosfor - fosforečnany
  • chlor - jakož i ostatní halogeny
  • síra - dusičnanová i ostatní formy
  • křemík - obsažen zejména ve formě kyseliny křemičité
  • Kyanidy -
  • kyslík - rozpuštěný
  • CO2 - oxid uhličitý a jeho formy
  • kyselost - pH
  • další prvky - stanovování pomocí vysoce přesných analytických přístrojů ( HPLC, GC, ...)

Organické látkyEditovat

Mikrobiologický rozborEditovat

Úprava kvality vodyEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Úpravna vod.

Úprava kvality vody probíhá mnoha různými způsoby v závislosti na jejím využití. Nejčastěji bývá filtrována a deionizována, pitná voda se naopak může obohacovat minerály. Průmyslově znečištěnou vodu je často nutno zbavit těžkých kovů nebo ropných sloučenin.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat