Otevřít hlavní menu

Československá myslivecká jednota (ČSMJ) je bývalá myslivecká organizace z které se později vyvinula Českomoravská myslivecká jednota.

Obsah

Historie Československé myslivecké jednotyEditovat

Vznikla v roce 1923 v Brně díky snaze o spojení různých mysliveckých, loveckých, střeleckých, trubačských a kynologických spolků do jedné organizace. Dalším významným krokem v historii ČSMJ byla účast spolu s Polskem, Rumunskem a Francií na založení Mezinárodní rady pro lov a ochranu zvěře, které se uskutečnilo roku 1930 v Paříži. Významným milníkem v historii bylo také zavedení podinného členství v této organizaci zavedené na přelomu roku 1940 a 1941, které znamenalo zlepšení úrovně dodržování mysliveckých zvyků a tradic i zacházení se zbraní a podobně. Po druhé světové válce přispěla ČSMJ k vzniku nového zákona o myslivosti, který byl schválen v roce 1947. Historie organizace končí v roce 1961, kdy dochází k sjednocení Československé myslivecké jednoty a Zväzu poľovníckych ochranných sdružení na Slovensku v Československý myslivecký svaz, z kterého se později vyvinul Český myslivecký svaz a z něj Českomoravská myslivecká jednota.

Zakládající organizace ČSMJEditovat

U zrodu ČSMJ stály následující organizace :

  • „Ústřední spolek pro ochranu honby a chov loveckých psů v Čechách“
  • „Lovecko–kynologický spolek pro Moravu a Slezsko v Brně“
  • „Poľovnícky ochranný spolok pre Slovensko v Bratislavě“
  • „Spolek přátel myslivosti pro Tišnov a okolí v Tišnově“
  • „Ústřední jednota lesních a lovčích zřízenců“
  • „Spolek posluchačů lesního inženýrství v Praze a v Brně“
  • „Lovecký klub v Českých Budějovicích“

Předsedové ČSMJEditovat

Externí odkazyEditovat