Čerp (z anglického chirp) je vlastnost krátkého světelného (většinou laserového) pulzu, která souvisí s frekvencí světla obsaženého v tomto pulzu. Díky relacím neurčitosti není možné mít krátký (~fs) světelný puls ve viditelné oblasti spektra, který by byl monochromatický, a krátké světelné pulzy tudíž nutně musí sestávat z kvazimonochromatického světla nebo dokonce mají vlastnosti tzv. bílého kontinua. Pro krátké pulzy je stále možné zavést pojem nosné frekvence, nicméně skutečná frekvence jí neodpovídá.

Ukázka lineárního čerpu - sinosovka o vzrůstající frekvenci

Aktuální frekvence je definována jako derivace fáze, tedy . Pro krátké pulzy často vychází nekonstantní.

Externí odkazy Editovat