Čerenkovův detektor

Čerenkovův detektor je detektor částic, který využívá Čerenkovovo záření vznikající při průchodu částice látkou rychlostí vyšší než je rychlost světla v dané látce. Protože toto záření vytváří charakteristický kužel, lze z jeho vrcholového úhlu odvodit rychlost částice:

,

kde je rychlost světla a index lomu v dané látce.

Pokud se z jiného jevu odvodí hybnost takové částice, například z poloměru pohybu částice v magnetickém poli, lze určit i hmotnost sledované částice, což umožňuje její identifikaci.

Tento typ detektoru nese jméno Pavla Alexejeviče Čerenkova, který spoluobjevil Čerenkovovo záření.

Související článkyEditovat