Čekárna

prostor určený pro osoby čekající na nějakou službu

Čekárna je otevřená ale i uzavřená místnost určená pro osoby, které čekají na nějakou společenskou službu. Nejčastěji je využívána v dopravě nebo ve zdravotnických zařízeních.

V dopravě

editovat
 
Čekárna na letišti Charlese de Gaulla v Paříži

V hromadné dopravě se jedná o prostor nebo místnost určenou pro cestující, která je obvykle umístěna v nádražní budově. Je to místnost, která má ulehčit čekání na dopravní spojení, zde pak zejména těm cestujícím, kteří jsou nějak indisponováni např. svým věkem (děti a staří lidé), nemocí či invaliditou apod. a delší stání by jim mohlo být na obtíž nebo by jim mohlo zdravotně uškodit. Většina čekáren by měla mít alespoň základní vybavení k sezení, tedy židle nebo lavice, v zimě by měla být vždy vhodně vytápěna. Pokud na nádraží funguje místní rozhlas, měl by zde být zaveden.

Ve velkých nádražních budovách, kde prochází větší množství cestujících, může být vhodně doplněna o další doplňkové služby pro cestující, zejména o služby informační povahy.

Na zastávkách, kde není žádná nádražní budova, mohou funkci provizorní čekárny nahradit různé provizorní zastřešené stavby a účelové přístřešky apod.

Ve zdravotnictví

editovat

Čekárny jsou používány i ve zdravotnictví. V převážné míře se jedná o předsálí před ordinacemi nebo jinými prostorami ve zdravotnických zařízeních, které poskytují ambulantní ošetření nebo laboratorní vyšetření apod. V některých zdravotnických zařízeních jsou jako čekárny využívány i běžné široké spojovací chodby.

Externí odkazy

editovat