Uspořádání

teorie uspořádání
(přesměrováno z Částečné uspořádání)
Tento článek je o matematickém pojmu. Další významy jsou uvedeny na stránce Uspořádání (rozcestník).

Uspořádání (přesněji neostré částečné uspořádání) je matematický pojem z teorie uspořádání. Jde o binární reflexivní, slabě antisymetrickou a tranzitivní relaci, tj. relaci, pro kterou platí následující podmínky:

  • – reflexivita (každý prvek je v relaci R sám se sebou)
  • – tranzitivita (pokud je prvek množiny v uspořádání mezi jinými dvěma prvky, jsou tyto dva rovněž srovnatelné)
  • – slabá antisymetrie (neexistují cykly v uspořádání)

Množina, na které je definováno uspořádání, se nazývá uspořádaná (nebo též poset z anglického partially ordered set). Uspořádané množiny lze graficky znázornit pomocí Hasseových diagramů.

PříkladEditovat

Relace ≤ je uspořádání na přirozených, celých, racionálních i reálných číslech.

Relace   ("být podmnožinou") je uspořádání na třídě všech množin (na univerzální třídě).

Relace dělitelnosti | (a dělí b) je uspořádáním na přirozených číslech.

Naopak relace na množině osob „být potomkem“ není neostrým uspořádáním, protože nesplňuje vlastnost reflexivity. Relace je ireflexivní, asymetrická a tranzitivní, jedná se tedy o ostré uspořádání.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat