Úzká mezera

prázdný (bílý) typografický znak o šířce jedné pětiny (někdy i jedné šestiny) základní typografické jednotky

Úzká mezera je prázdný (bílý) typografický znak o šířce cca jedné pětiny (někdy i jedné šestiny) základní typografické jednotky. V souladu se svým názvem je tedy užší než běžná mezera i než široká mezera.

Užití

editovat

Úzká mezera se používá v situacích, kdy jsou okolní prvky těsně vázány:

 • při oddělování řádů v číslech: v hodnotách fyzikálních veličin v jednotkách SI, v peněžních částkách různých měn (naopak ale ne v letopočtech),
 • k oddělení dvojčíslí nebo trojčíslí u telefonních čísel a PSČ,
 • pokud je záhodno kompenzovat „řídký“ znak v sousedství (kolem pomlčky, před a za uvozovkami, za tečkou, čárkou a apostrofem),
 • často je využíván také k vložení mezery mezi vnořené uvozovací znaky, zde je ale vhodnější vlasová mezera,
 • v češtině se občas používá ve zkratkách s tečkami (např. s. r. o., o. p. s., …) nebo pro datum psané čísly, za tečky,
 • mezi číslem a jednotkou,
 • mezi číslem a měnou, % apod.,
 • v názvu modelu nějakého výrobku.

V mnoha z těchto případů je ale vhodnější nezlomitelná verze této mezery, respektive její funkce nezalomení řádku v místě mezery.

Kodifikace

editovat
 • V systému kódování Unicode je úzká mezera označena jako U+2009 (v HTML   nebo  ). Znak U+202f (v HTML   nebo &x202F;) pak představuje úzkou tvrdou (nezlomitelnou) mezeru o přibližně stejné šířce jakou má znak úzká mezera. Šířka úzké mezery (zlomitelné i nezlomitelné) je závislá na použitém fontu, obvykle 1/5 nebo 1/6 čtverčíku.

V sázecím systému (La)TeX se úzká mezera zapisuje jako \, nebo \thinspace, v matematickém módu jako \, a má šířku 1/6 čtverčíku.

V editoru Microsoft Word lze úzkou mezeru do textu vložit pomocí

 • Vložení → Symbol → Další symboly → Podsada: Obecná interpunkce → Thin space (u2009) nebo Narrow No-Break Space (u202F) nebo
 • Vložit > Speciální znak
 • nebo lze napsat U+202F a pak stisknout Alt+X.

V jiných textových procesorech obdobně.

Reference

editovat