Úzká mezera

prázdný (bílý) typografický znak o šířce jedné pětiny (někdy i jedné šestiny) základní typografické jednotky

Úzká mezera je prázdný (bílý) typografický znak o šířce jedné pětiny (někdy i jedné šestiny) základní typografické jednotky. V souladu se svým názvem je tedy užší než běžná mezera i než široká mezera.

UžitíEditovat

Úzká mezera se používá v situacích, kdy jsou okolní prvky těsně vázány:

 • při oddělování řádů v číslech: v hodnotách fyzikálních veličin v jednotkách SI, v peněžních částkách různých měn (naopak ale ne v letopočtech)
 • k oddělení dvojčíslí nebo trojčíslí u telefonních čísel a PSČ
 • pokud je záhodno kompenzovat „řídký“ znak v sousedství (kolem pomlčky, před a za uvozovkami, za tečkou, čárkou a apostrofem)
 • často je využíván také k vložení mezery mezi vnořené uvozovací znaky
 • v češtině se občas používá ve zkratkách s tečkami (např. s. r. o., o. p. s., …) nebo pro datum psané čísly, za tečky
 • mezi číslem a jednotkou
 • mezi číslem a měnou, % apod.
 • v názvu modelu nějakého výrobku

V mnoha z těchto případů je ale vhodnější nezlomitelná verze této mezery, respektive její funkce nezalomení řádku v místě mezery.

KodifikaceEditovat

 • V systému kódování Unicode je úzká mezera označena jako U+2009 (v HTML   nebo  ). Znak U+202f (v HTML  ) pak představuje úzkou tvrdou (nezlomitelnou) mezeru o přibližně stejné šířce jakou má znak úzká mezera.[1] Šířka úzké mezery (zlomitelné i nezlomitelné) v CSS je 0.2em.[2]

V sázecím systému (La)TeX se úzká mezera zapisuje jako \thinspace, v matematickém módu jako \,.

V editoru Microsoft Word lze úzkou mezeru do textu vložit pomocí

 • Vložení → Symbol → Další symboly → Podsada: Obecná interpunkce → Thin space (u2009) nebo Narrow No-Break Space (u202F) nebo
 • Vložit > Speciální znak,
 • nebo lze napsat U+202F a pak stisknout Alt+X.

V jiných textových procesorech obdobně.

ReferenceEditovat

 1. Unicode spaces, cs.tut.fi, přehled mezer.
 2. Styling spaces in CSS, cs.tut.fi, přehled mezer: jejich účely a seřazení podle rozměrů.