Ústavní zákon, kterým se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského v republice Československé

Ústavní zákon, kterým se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského v republice Československé (č. 236/1920 Sb. z. a n.) byl přijat prvorepublikovým Národním shromážděním dne 9. dubna 1920. Tento zákon upravoval nabývání a pozbývání československého státního občanství a domovského práva.

Ústavní zákon, kterým se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského v republice Československé
Předpis státu
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
Druh předpisuústavní zákon
Číslo předpisu236/1920 Sb. z. a n.
Údaje
AutorNárodní shromáždění
Schváleno9. dubna 1920
Platnost9. dubna 1920
Oblast úpravy
Československé státní občanství

Československé státní občanství bylo od 28. října 1918 přiznáno:[1]

  • osobám, které se narodily na území ČSR, pokud neměly jinou státní příslušnost
  • osobám, které nejpozději od 1. ledna 1910 měly domovské právo na území někdejšího Rakouska-Uherska, jež se stalo součástí ČSR
  • osobám, které příslušely domovským právem k některé obci někdejšího Rakouska-Uherska ležící mimo území ČSR, pokud se tyto osoby staly státními úřed­níky ČSR
  • státním občanům rakousko-uherským, kteří pocházeli z rodičů majících na území ČSR domovské právo nebo bydliště

Státní občanství a domovské právo bylo jmenovitě upřeno příslušníkům habsbursko-lotrinského rodu.[2] Zákon dále upravoval problematiku pozbývání občanství a poskytoval možnost volby (opce) občanství.

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat

  1. § 1 ústavního zákona 236/1920 Sb. z. a n.
  2. § 17 ústavního zákona 236/1920 Sb. z. a n.

Externí odkazyEditovat