Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI) je výzkumné centrum, které je součástí Technické univerzity v Liberci jako její univerzitní ústav. Ústav byl založen v roce 2009, kdy byla také zahájena stavba jeho sídla, univerzitní budovy L. Výzkumný ústav má dvě hlavní oblasti zájmu: materiálový výzkum a konkurenceschopné strojírenství. V současné době se v CxI pracuje na mnoha mezinárodních vědeckých projektech. Ústav také spolupracuje s českými firmami.

Ředitelé ústavuEditovat

Ředitelé ústavu

Vědečtí ředitelé

OdděleníEditovat

Materiálový výzkum:

  • Oddělení přípravy a analýzy nanostruktur
  • Oddělení fyzikálních měření
  • Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách
  • Oddělení nanotechnologií a informatiky

Konkurenceschopné strojírenství:

  • Oddělení konstrukce strojů, nanovláken a netkaných textilií
  • Oddělení vozidel a motorů
  • Oddělení aplikované mechaniky
  • Oddělení průmyslových technologií
  • Oddělení prototypových technologií a procesů
  • Oddělení robotických soustav a mechatronických systémů

OdkazyEditovat

Externí odkazyEditovat