Ústřední seznam ochrany přírody

informační systém veřejné správy

Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP) je informační systém veřejné správy, který byl vytvořen podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jsou v něm evidována chráněná území, ptačí oblasti, evropsky významné lokality a památné stromy na území České republiky, a je v něm také soustředěna příslušná zřizovací a odborná dokumentace evidovaných objektů. Provozováním ÚSOP je pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK).

ÚSOP má dvě základní části: Sbírku listin a Registr objektů. Sbírka listin ÚSOP je veřejně přístupná, nachází se v sídle ústředí AOPK v Praze. Registr objektů ÚSOP obsahuje údaje o evidovaných objektech v digitální podobě, a je přístupný jako součást Digitálního registru ÚSOP.[1][2] Digitální registr zahrnuje i veřejně přístupný mapový projekt,[3] umožňující prohlížení geografických dat s vymezením objektů ÚSOP nad různými mapovými podklady.

Reference

editovat
  1. Ústřední seznam ochrany přírody. drusop.nature.cz [online]. [cit. 2023-02-08]. Dostupné online. 
  2. LUX, J.; VLČKOVÁ, V. Digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody: Uživatelská příručka. Ochrana přírody [online]. 2007 [cit. 2019-02-21]. Roč. 62, Příloha III/2007, I-IV. ISSN 1210-258X. Dostupné online. 
  3. Interaktivní mapa Digitálního registru ÚSOP. drusop.nature.cz [online]. [cit. 2023-02-08]. Dostupné online.