Ústředí vědeckého výzkumu

Ústředí vědeckého výzkumu byl nadřízený orgán zřízený při Státním úřadu plánovacím sedmi ústředních vědeckých ústavů vzniklých 1. července 1950 dle vládního nařízení č. 80/1950 Sb. ze dne 20. června 1950.

Vznik a zánikEditovat

Ústředí bylo zřízeno v roce 1949 dle zákona o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby za účelem vybudování jednotné organisace výzkumnictví a veškeré dokumentační služby a k jejich plánovitému řízení při Státním úřadě plánovacím. Ústředí vědeckého výzkumu bylo v roce 1951 přejmenováno na Ústředí výzkumu a technického rozvoje, které bylo zrušeno usnesením vlády ze dne 7. 11. 1951.

Vnitřní organizaceEditovat

V čele ústředí byl předseda, kterého zastupoval náměstek. Předseda a jeho náměstek byli státními zaměstnanci; ustanovoval a odvolával je prezident republiky na návrh vlády. Předseda Ústředí organizoval a řídil práce ústředí a výzkumnické rady. Jako regionální orgán ústředí se ještě zřídilo dle stejného zákona při slovenském plánovacím úřadě Slovenské ústředí vědeckého výzkumu. [1]

Jednotlivé ústřední vědecké ústavy spravoval ředitel, kterého zastupoval náměstek. Oba jmenovala vláda na návrh ministra a předsedy státního úřadu plánovacího po konzultaci s předsedou Ústředí vědeckého výzkumu. Jako pomocný orgán ředitele ústředního ústavu se zřizoval poradní sbor. Členy poradního sboru (max. 15 členů) jmenoval předseda Ústředí vědeckého výzkumu na návrh ředitele ústředního ústavu, a to ze zástupců zúčastněných ministerstev, podniků, vysokých škol a tzv. masových organisací (ROH,SSM).

ReferenceEditovat

  1. Nová organisace vědeckého výzkumu v ČSR, Věd.-techn. nakl., 1950