Úmoří Karibského moře

Úmoří Karibského moře patří k hlavním úmořím na rozhraní Severní a Jižní Ameriky a je součástí úmoří Atlantského oceánu. Tvoří je oblast, ze které do Karibského moře přitéká voda buď přímo nebo prostřednictvím jeho přítoků. Jeho hranici tvoří rozvodí se sousedními úmořími. Na jihu a východě je to úmoří Atlantského oceánu a na severu úmoří Mexického zálivu a západě úmoří Tichého moře. Nejvyšším bodem úmoří je s nadmořskou výškou 5775 m štít Kryštofa Kolumba v Sierra Nevada de Santa Marta.

Dílčí povodíEditovat

povodí rozloha
km²
nejvyšší bod nadm.výška
m
odtékající
řeka
průtok
v ústí m³/s
Povodí Orinoka 880000 Ritacuba Blanco 5410,0 Orinoco 33000,0
Povodí Magdaleny 260000 Nevado del Huila 5750,0 Magdalena 9000,0
Povodí San Juanu 42200 Miravalles 2028,0 San Juan ...
Povodí Atrata 38500 Páramo Frontino 4080,0 Atrato 4900,0
Povodí Coka 25400 ... ... Coco ...
Povodí Ulúy 22817 ... ... Ulúa ...
Povodí Matagalpy 18445 ... ... Río Grande de Matagalpa ...
Povodí Motaguy 16100 ... ... Motagua 208,7
Povodí Chagres 3338 ... ... Chagres ...