Úmluva o některých konvenčních zbraních

mezinárodní smlouva

Úmluva o zákazu nebo omezení užívání některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, uzavřená v Ženevě 10. října 1980 a platná od prosince 1983, je rámcová úmluva sledující zákaz a omezení těch konvenčních zbraní, které způsobují nepřiměřené utrpení nebo mají nerozlišující účinky.

Specifické dodatkyEditovat

Úmluvu doplňuje pět dodatkových protokolů, jakýchsi prováděcích vyhlášek, obsahujících konkrétní věcnou úpravu. První tři byly přijaty společně s úmluvou.

  • Protokol I. omezující tříštivé zbraně
  • Protokol II. omezující nástražné miny
  • Protokol III. omezující zápalné zbraně
  • Protokol IV. omezující oslepující laserové zbraně (přijatý 13. října ve Vídni)
  • Protokol V. o výbušných zbytcích války (přijatý v Ženevě 28. listopadu 2003)

Věcný obsahEditovat

Úmluva zakazuje používání zbraní produkujících střepiny nezjistitelné rentgenem, omezuje používání min, zakazuje užívání některých nástrah, omezuje užívání zbraní zápalných a zakazuje laserové oslepující zbraně.[1] Pátý dodatkový protokol přikazuje evidovat veškerou nevybuchlou munici, varovně označit místa, kde se nachází a následně tyto oblasti vyčistit - munici odvézt nebo zlikvidovat.

ReferenceEditovat

  1. Současné trendy MHP v oblasti zákazu některých konvenčních zbraní