Úhradová vyhláška

Úhradová vyhláška je dokument, který vydává ministerstvo zdravotnicví každý rok[1]. Úředně tak stanovuje ceny lékařských zákroků a péče, kterými se musí řídit ze zákona zdravotní pojišťovny. Stomatologové, se řídí vlastní úhradovou vyhláškou.[2]

Pokud do dokumentu nahlédneme, tak najdeme na první pohled směsici složitých koeficientů a vzorců podle věku, kraje, nemoci a péče. České zdravotnícví, je jak známo spíše socialistické, to znamená, že ceny péče, jsou stanoveny centrální autoritou a není umožněna konkurence zdravotních pojištění. K účelu stanovení cen slouží právě tento dokument.

Náklady na zdravotní služby v roce 2022 (v mil. Kč)
Celkem 2021 Celkem 2022
celkem na zdravotní péči 404 823 426 091
na ambulantní péči 102 858 108 216
na lůžkovou péči 233 240 247 020
z toho náklady na centrové léky 25 583 27 483
na léky na recept a zdravotnické

prostředky

50 389 53 736

KritikaEditovat

Ve společnosti je obecně přijímáno a tolerováno, že zdraví je veřejným statkem všech lidí a každý, by bez ohledu na peněžní příjem a peči o vlastní zdraví, měl nárok na podobnou, pokud možno, nejlepší zdravotní péči. Proto systém zdravotnictví v ČR nemůže být organizován tržním způsobem. Na druhou stranu z ekonomie víme, že socialistický systém, trpí značnou neefektivitou a plýtání vzácnými zdroji. Centrum v podobě ministerstva, nikdy nemůže vědět a zjistit, co občané skutečně potřebují za péči, je to technicky nemožné. Tuto schopnost mají pouze tržní ceny a volný trh zkrze ekonomickou kalkulaci, společnost by ovšem musela začít vnímat zdraví jako obyčejný ekonomický statek, aby došlo ke změně. Vzhledem k tomu, že zdraví, je velice citlivou záležitostí každého jednotlivce a vyžaduje to značnou míru tolerance k rozhodnutí ostatních lidí, je tato změna v dohledné době velmi nepravděpodobná. V tržním zdravotnictví, by nebyla úhradová vyhláška vůbec třeba, vše by zajištovaly soukromé zdravotní pojišťovny individuálně.

ReferenceEditovat

  1. Úhradová vyhláška 2022 [online]. 2022-01-10 [cit. 2022-03-02]. Dostupné online. 
  2. Úhradová vyhláška pro rok 2022. ČSK [online]. 2021-11-04 [cit. 2022-03-02]. Dostupné online.