Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

český vládní úřad

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) je úřad České republiky, organizační složka státu a součást resortu Ministerstva financí. Mezi základní agendy ÚZSVM patří zastupování státu a organizačních složek státu v majetkoprávních jednáních před soudy, hospodaření s vymezeným státním majetkem a dislokační agenda.[1] Svou činnost ÚZSVM vykonává prostřednictvím regionálních pracovišť (8 územních, 45 odloučených).[1]

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Budova Všeobecného penzijního ústavu
ZkratkaÚZSVM
Vznik1. července 2002
Právní formaorganizační složka státu
Účelzastupování státu v majetkových právních jednáních, hospodaření s vymezeným majetkem a dislokační agenda
SídloPraha ČeskoČesko Česko
MístoRašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Generální ředitelkaMgr. Ing. Kateřina Arajmu
Počet zaměstnanců1 800
(8 územních a 45 odloučených pracovišť)
Oficiální webwww.uzsvm.cz
Datová schránka96vaa2e
IČO69797111 (VR)
LEI315700UVOKIARVAPTJ45
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Sídlo ústředí ÚZSVM v Praze na Rašínově nábřeží

ÚZSVM má ústředí v Praze v budově, kde dříve sídlil Všeobecný penzijní ústav. V čele Úřadu je generální ředitel, který svou funkci vykonává v pracovním poměru a kterého jmenuje a odvolává ministr financí. Organizační řád úřadu schvaluje ministr financí.

Historie

editovat

Vznikl k 1. 7. 2002 na základě zákona č. 201/2002 Sb. v souvislosti se zánikem okresních úřadů (1. 1. 2003) a převzal po nich kompetence v oblasti správy státního majetku. Zbylá agenda po okresních úřadech přešla na krajské a obecní úřady, což jsou orgány samosprávy a se státním majetkem nenakládají. Od dubna 2006 sídlí na Rašínově nábřeží.[2]

Generální ředitelkou je od 28. ledna 2015 Mgr. Ing. Kateřina Arajmu.[3][4]

Generální ředitelé

editovat

Základní agendy

editovat

Právní zastupování

editovat

ÚZSVM zastupuje stát před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu.[5] ÚZSVM zastupuje státní instituce v právních jednáních s dlouhodobou úspěšností více než 90 %. V roce 2019 ÚZSVM uhájil státu 36,9 miliardy korun. Výrazně roste počet dohod o předání právních sporů ze státních institucí na ÚZSVM. Za rok 2019 bylo uzavřeno 1 486 takových dohod. Nejčastěji zastupovanými organizačními složkami státu jsou Státní pozemkový úřad, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí. ÚZSVM poskytuje rovněž v zákonem vymezených případech bezplatnou právní pomoc obcím a zastupuje je před soudy. K 31. 12. 2019 ÚZSVM vedl 10 190 právních jednání, ve kterých hájil státu přes 200 miliard korun.

Hospodaření se státním majetkem

editovat

ÚZSVM se stal jednorázově příslušný hospodařit s vybraným majetkem státu po okresních úřadech nebo s majetkem na silničních hraničních přechodech, ale hospodaří i s majetkem, který státu již patří, ale z různých důvodů s ním nikdo nehospodaří. Úřad také nabývá majetek z tzv. odúmrtí, tedy po zemřelých bez dědiců, majetek propadlý z trestné činnosti nebo ze soudních úschov. V majetkovém portfoliu se nachází nemovitý i movitý majetek, dále pak cenné papíry, majetkové účasti a další finanční majetek. Ke konci roku 2019 ÚZSVM hospodařil s 223 192 položkami majetku v celkové hodnotě 18,2 miliardy korun.[6]

V roce 2019 bylo celkem bezúplatně převedeno, prodáno či zlikvidováno 45 020 položek majetku. Jednalo se o 24 102 položek nemovitého majetku, 20 820 položek movitého majetku a 98 položek finančního majetku. Bezúplatné převody byly v roce 2019 stejně jako v minulých letech nejčastějším způsobem nakládání s majetkem, který má ÚZSVM ve své správě. V roce 2019 ÚZSVM bezúplatně převedl celkem 19 106 položek nemovitého majetku v hodnotě 790 346 489 korun. V případě převodu nemovitostí převažoval významně bezúplatný převod (79,2 %) nad prodeji (20,8 %). Nejčastěji se jednalo o převody na organizační složky státu a státní instituce nebo obce a kraje.[7] ÚZSVM provozuje systém Nabídka majetku státu. Systému podporuje nejen nabídky majetku pro ostatní státní instituce, ale také nabídky nepotřebného státního majetku veřejnosti prostřednictvím elektronických aukcí.

ÚZSVM v roce 2015 zmapoval vlastními zaměstnanci veškeré státní nemovitosti evidované v katastru nemovitostí na státní subjekty. Jednalo se o projekt Mapa majetku státu.[8]

ÚZSVM průběžně prošetřuje v katastru nemovitostí nemovitosti s nedostatečně identifikovanými vlastníky. ÚZSVM dvakrát ročně aktualizuje seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků, který vypracovává Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK).[9]

Dislokace

editovat

Jedná se o optimalizaci rozmístění státních institucí po celé republice. K podkladům a zpracovávání jednotlivých řešení ÚZSVM využívá Centrální registr administrativních budov (CRAB). Tam, kde hrazené nájemné překročí průměrné nájemné či kde je inkasované nájemné podprůměrné, vyzývá ÚZSVM státní instituce k nápravě. ÚZSVM také pomocí dat z CRAB analyzuje průměrné náklady na služby a energie a porovnává je s průměrnými výdaji u konkrétní budovy. Jedná se například o výdaje na úklid, ostrahu, vytápění nebo elektřinu. ÚZSVM upozorňuje státní instituce na výdaje, které převyšují průměr zjištěný za ČR a vyzývá je k přijetí nápravných opatření, což může být přesoutěžení či jednání s dodavateli o snížení plateb. Data zadávají samy jednotlivé státní instituce, které jsou podle zákona odpovědné za jejich úplnost a správnost. Pokud ÚZSVM zjistí nesprávné údaje, žádá státní instituce, aby zajistily nápravu, avšak nemá žádnou pravomoc ověřit ekonomické údaje ani přimět státní instituce k nápravě, pokud svoje zákonné povinnosti neplní.[10] [11]

Mezinárodní spolupráce a ocenění

editovat

Mezinárodní spolupráce

editovat

ÚZSVM se jako zakládající člen od roku 2007 aktivně podílí na činnosti Public Real Estate Network (PuRE-net)[1]. Jedná se o sdružení státních institucí hospodařících s nemovitým majetkem státu v zemích Evropy. Cílem PuRE-net je vzájemná inspirace a výměna zkušeností za účelem zvýšení efektivity hospodaření se státním nemovitým majetkem s důrazem na administrativní budovy a prostory užívané státem.[12]

Ocenění

editovat

Činnost úřadu, konkrétně aplikace Nabídka majetku státu, byla též oceněna v soutěži Křišťálová lupa. ÚZSVM se umístil na šestém místě v kategorii E-commerce inspirace za aplikaci Nabídka majetku státu a novou možnost prodávat majetek prostřednictvím elektronických aukcí.[13]

V roce 2017 získal ÚZSVM podruhé za sebou cenu OTEVŘENO, kterou uděluje obecně prospěšná společnost Otevřená společnost. Ocenění obdržel za zavedení řady nových razantních protikorupčních opatření při prodeji a hospodaření se státním majetkem, která byla organizátory soutěže vyhodnocena jako „sada trefných opatření, mířících pomocí transparentnosti na neuralgické body možného zneužívání informací a manipulování při prodeji státního majetku“.[14]

Reference

editovat
 1. a b ÚZSVM. www.uzsvm.cz [online]. [cit. 2020-03-19]. Dostupné online. 
 2. 2017: 15 let výročí ÚZSVM; brožura, vydalo samostatné odd. Komunikace ÚZSVM, strana 6-7
 3. Šéf majetkového úřadu Dittrich byl odvolán, nahradí ho Kateřina Arajmu. iHNED.cz [online]. 2015-01-26. Dostupné online. 
 4. Ministerstvo financí jmenuje novou generální ředitelku ÚZSVM Kateřinu Arajmu [online]. Ministerstvo financí České republiky, 2015-01-26. Dostupné online. 
 5. ÚZSVM. www.uzsvm.cz [online]. [cit. 2020-03-19]. Dostupné online. 
 6. 2019: Výroční zpráva ÚZSVM; brožura, vydal ÚZSVM, strana 16
 7. 2019: Výroční zpráva ÚZSVM; brožura, vydal ÚZSVM, strana 18-19
 8. ÚZSVM. www.uzsvm.cz [online]. [cit. 2020-03-31]. Dostupné online. 
 9. ÚZSVM. www.uzsvm.cz [online]. [cit. 2020-03-31]. Dostupné online. 
 10. ÚZSVM. www.uzsvm.cz [online]. [cit. 2020-03-19]. Dostupné online. 
 11. 2019: Výroční zpráva ÚZSVM; brožura, vydal ÚZSVM, strana 33-34
 12. 2018: Výroční zpráva ÚZSVM; brožura, vydal ÚZSVM, strana 41
 13. 2018: Výroční zpráva ÚZSVM; brožura, vydal ÚZSVM, strana 38-39
 14. 2017: Výroční zpráva ÚZSVM; brožura, vydal ÚZSVM, strana 51

Literatura

editovat
 • 2016: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - letáček se statistikami k roku 2015; vydal ÚZSVM
 • 2016: Mapa majetku sátu - majetkové statistiky k roku 2015; vydal ÚZSVM
 • 2016: Mapa soudních sporů - statistiky právního zastupování k roku 2015; vydal ÚZSVM
 • 2017: 15 let výročí ÚZSVM; vydalo samostatné odd. Komunikace ÚZSVM

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat